Recente opdrachten

Sloopwerkzaamheden

Hoe werkt dit?


Bij het aangaan van sloopwerkzaamheden wordt rekening gehouden met de aard en structuur van het te slopen object. Er wordt gekeken naar welke materialen gebruikt zijn en wat op welke wijze gescheiden en afgevoerd dient te worden. Voordat met de sloop begonnen kan worden gaan wij eerst zaken na als mogelijk ondergrondse aanwezige bekabeling, de aanwezigheid van bijvoorbeeld asbesthoudende materialen, het afvoer van het puin en uiteraard proberen we de omringende objecten en omwonenden te ontzien van overlast.


Begin maart zijn we begonnen met de sloop van een bestaande bungalow in Bergen. De werkzaamheden houden o.a. het slopen, afgraven en afvoeren van de oude bebouwing.


Met de grootste zorg werd het materiaal ter plaatse gereden, achteruit langs muurtjes, heggen en hekjes. Zeker in woonwijken is het vaak heel precies manouvreren.

De dakopbouw en bedekking wordt middels de grijper voorzichtig losgewikt van de muren. Op deze manier wordt de bestaande bungalow gestaag weggesloopt.